Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

Wie is Ons

bidsaam
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) is ’n aksie met  die Woord van God as enigste grondslag met die  doel om volksgenote in verootmoediging voor Hom te verenig.
Die huidige omstandighede noop ons om meer na  die grondwaarhede van ons volksbestaan te vra. Die boustene daarvoor is gesinne wat in en deur ware geloof in God almagtig saamgebind is. Dit is ons oortuiging dat dit bereik kan word deur die herstel van die huisaltaar teneinde opnuut ons verbondsverpligtinge  te verneem. Sodoende sal gesinsverbrokkeling en dissiplinêre verval wat tekenend van ons tyd is teengewerk, familiebande herstel en kinders toegerus word om in hierdie verwarde wêreld koers te kan hou met die oog op God gerig. Ons nooi u uit om saam met ons dié vrugbare verootmoedigingspad te loop.
Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

Wie is Ons

© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
bidsaam
Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) is ’n aksie met   die Woord van God as enigste grondslag met die  doel om volksgenote in verootmoediging voor Hom te verenig.
Die huidige omstandighede noop ons om meer  na  die grondwaarhede van ons volksbestaan te vra. Die boustene daarvoor is gesinne wat in en deur ware geloof in God almagtig saamgebind is. Dit is ons oortuiging dat dit bereik kan word deur die herstel van die huisaltaar teneinde opnuut ons verbonds- verpligtinge  te verneem. Sodoende sal gesins- verbrokkeling en dissiplinêre verval wat tekenend van ons tyd is teengewerk, familiebande herstel en kinders toegerus word om in hierdie verwarde wêreld koers te kan hou met die oog op God gerig. Ons nooi u uit om saam met ons dié vrugbare verootmoedigingspad te loop.