Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

Sonde en Versuim in die volkshuishouding

bidsaam
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
PERSOONLIKE SONDES EN VERSUIME •  Die onbetrokkenheid en verwaarlosing van die saak van die Here. Ons lees en bestudeer nie meer Die Bybel en ons bid nie     meer in ‘n gesindheid van erkentlikheid en ware afhanklikheid van God nie. (In Jak 4:3 word die aandag daarop gevestig     dat ons ,reg’ moet bid, anders sal ons nie ,ontvang’ nie. M.a.w ons gebede sal nie verhoor word nie.) •  Ons is ongehoorsaam aan die wil en die opdragte van die HERE. •  Die verwaarlosing van die gesinslewe en gesinslede. Kinders word sonder meer in die hande van ’n goddelose onderwys-     stelsel gelaat, sonder om hulle met die wapenrusting van God toe te rus.. •  Die gees van materialisme. Geldmaak en ryk word geniet die hoogste prioriteit en in die proses ontsien ons niks en     niemand nie. Kinders word in dié klimaat groot, word meegesleur en dit word vir hulle ’n lewensnorm. •  Die gees van gemaksug en selfsug (wil nie meer kinders hê nie en lewer die kinders aan die sorg van volksvreemdes uit     sodat ouers vry kan wees vir sosiale verkeer en genietinge buite gesinsverband; kinders word geld in die hand gestop om     hulle eie vermaak buitenshuis te gaan vind.) •  Die gees van twis en tweedrag. Weier om met geloofsgenote saam te werk in die uitbouing van God se saak binne     volksverband. •  ’n Gees van hoogmoedigheid i.p.v. ootmoedigheid. •  Algemene afgodediens. Sport, genot, plesier, modegiere, ens. wat belangriker is as om God met toewyding en oorgawe te    dien. Voeg die verraderlike geluksgodin (dobbel) hierby. Hoe lyk die balansstaat as ons die entoesiasme, toewyding en tyd    wat ons aan hierdie sake wy, met die beoefening van ons godsdiens vergelyk? Is dit in balans, te meer, wat sê dit vir ons    waar ons prioriteite lê. VOLKSONDES EN VERSUIME •  Ons laat as volk sienderoë toe dat God Drie-enig met ander afgode gelyk gestel word en ons kinders word in die openbare     skole aan hierdie sinkretistiese benadering onderwerp. •  Van die dag van die HERE word ’n handelsdag, sportdag, plesierdag, koerantdag ens. gemaak en ons volksgenote doen     lustig daaraan mee. Daar is ‘n sterk element van vormgodsdiens onder ons mense teenwoordig – verwys Jes 29:13 en     Mat:15:8. •  Uit elke twee huwelike beland een in die egskeidingshof met die hartseer en ontwrigting wat daarmee vir die kindertjies     gepaard gaan. •  Ons is as volk verward, onkundig en verdeeld en niemand is oënskynlik daaroor bekommerd dat ons op die pad van     selfvernietiging voortploeter nie. •  Euwels soos partyskappe, twis en tweedrag tier welig in die volkstuin en ons wek die indruk dat ons hoogs tevrede is met     onsself want dit lyk nie of daar ’n daadwerklike poging aangewend word om sulke euwels te oorkom nie. •  Ons leiers verraai ons en ons verraai mekaar elke dag vir ’n bietjie eer, geldelike gewin of ’n bietjie status in die oë van     diegene wat eintlik ons vyand is, want onthou, ons leef onder ‘n sekulêre bewind en Christus het onomwonde gesê dat dié     wat nie vir Hom is nie, is teen Hom. As Christene. wat Hom liefhet en dien moét ons diesulkes as vyande binne hierdie     konteks ag. ’n Verdere verdoemende uitspraak van Christus was dat diegene wat Hom voor die mense verloën, sal Hy voor     Sy Vader verloën! Ons moet dus daarteen waak om nie ernstig te oortree deur te swyg, óf deur ons gedrag nie. •  Geloftes teenoor God soos dié van Bloedrivier en van Riebeeck om enkeles te noem word nie nagekom nie, trouens,     hoeveel volksgenote is nog vertroud daarmee? Dink gerus na oor ander geloftes en beloftes wat net so belangrik is. Laat ons soos Dawid in Psalm 51: 9 die Here soos volg vra – ,Ontsondig my met hissop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.’ Opgestel deur die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) Webtuiste: www.bidsaam.co.za  vonkpos: 
Laai dokument af in PDF formaat
Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

Sonde en Versuim in

die volkshuishouding

© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
bidsaam
PERSOONLIKE SONDES EN VERSUIME •  Die onbetrokkenheid en verwaarlosing van die saak     van die Here. Ons lees en bestudeer nie meer Die     Bybel en ons bid nie meer in ‘n gesindheid van     erkentlikheid en ware afhanklikheid van God nie.     (In Jak 4:3 word die aandag daarop gevestig     dat ons ,reg’ moet bid, anders sal ons nie ,ontvang’     nie. M.a.w ons gebede sal nie verhoor word nie.) •  Ons is ongehoorsaam aan die wil en die opdragte     van die HERE. •  Die verwaarlosing van die gesinslewe en gesinslede.     Kinders word sonder meer in die hande van ’n     goddelose onderwysstelsel gelaat, sonder om hulle     met die wapenrusting van God toe te rus.. •  Die gees van materialisme. Geldmaak en ryk word     geniet die hoogste prioriteit en in die proses ontsien    ons niks en niemand nie. Kinders word in dié klimaat    groot, word meegesleur en dit word vir hulle ’n    lewensnorm. •  Die gees van gemaksug en selfsug (wil nie meer     kinders hê nie en lewer die kinders aan die sorg     van volksvreemdes uit sodat ouers vry kan wees     vir sosiale verkeer en genietinge buite gesinsver-     band; kinders word geld in die hand gestop om     hulle eie vermaak buitenshuis te gaan vind.) •  Die gees van twis en tweedrag. Weier om met    geloofsgenote saam te werk in die uitbouing van    God se saak binne volksverband. •  ’n Gees van hoogmoedigheid i.p.v. ootmoedigheid. •  Algemene afgodediens. Sport, genot, plesier,    modegiere, ens. wat belangriker is as om God met    toewyding en oorgawe te dien. Voeg die verraderlike    geluksgodin (dobbel) hierby. Hoe lyk die balansstaat    as ons die entoesiasme, toewyding en tyd wat ons    aan hierdie sake wy, met die beoefening van ons    godsdiens vergelyk? Is dit in balans, te meer, wat    sê dit vir ons waar ons prioriteite lê. VOLKSONDES EN VERSUIME •  Ons laat as volk sienderoë toe dat God Drie-enig     met ander afgode gelyk gestel word en ons kinders     word in die openbare skole aan hierdie sinkretistiese     benadering onderwerp. •  Van die dag van die HERE word ’n handelsdag,     sportdag, plesierdag, koerantdag ens. gemaak en     ons volksgenote doen lustig daaraan mee. Daar is     ‘n sterk element van vormgodsdiens onder ons     mense teenwoordig – verwys Jes 29:13 en     Mat:15:8. •  Uit elke twee huwelike beland een in die eg-     skeidingshof met die hartseer en ontwrigting wat     daarmee vir die kindertjies gepaard gaan. •  Ons is as volk verward, onkundig en verdeeld en     niemand is oënskynlik daaroor bekommerd dat ons     op die pad van selfvernietiging voortploeter nie. •  Euwels soos partyskappe, twis en tweedrag tier    welig in die volkstuin en ons wek die indruk dat ons    hoogs tevrede is met onsself want dit lyk nie of daar   ’n daadwerklike poging aangewend word om sulke    euwels te oorkom nie. •  Ons leiers verraai ons en ons verraai mekaar elke    dag vir ’n bietjie eer, geldelike gewin of ’n bietjie    status in die oë van diegene wat eintlik ons vyand is,    want onthou, ons leef onder ‘n sekulêre bewind en    Christus het onomwonde gesê dat dié wat nie vir    Hom is nie, is teen Hom. As Christene wat Hom    liefhet en dien moét ons diesulkes as vyande binne    hierdie konteks ag. ’n Verdere verdoemende uit-    spraak van Christus was dat diegene wat Hom voor    die mense verloën, sal Hy voor Sy Vader verloën!    Ons moet dus daarteen waak om nie ernstig te    oortree deur te swyg, óf deur ons gedrag nie. •  Geloftes teenoor God soos dié van Bloedrivier en     van Riebeeck om enkeles te noem word nie nage-     kom nie, trouens, hoeveel volksgenote is nog     vertroud daarmee? Dink gerus na oor ander     geloftes en beloftes wat net so belangrik is. Laat ons soos Dawid in Psalm 51: 9 die Here soos volg vra – ,Ontsondig my met hissop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.’ Opgestel deur die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) Webtuiste: www.bidsaam.co.za  vonkpos: 
Laai dokument af in PDF formaat